Documente selecție pentru ocuparea a 23 de posturi de experți județeni 1 expert/județ, în cadrul proiectului POCU “Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”

26 Nov, 2019

În vederea organizării selecției pentru ocuparea a 23 de posturi de experți județeni  1 expert/județ, conform anunțului nr. 82/122607/18.11.2019, pentru posturile vacante din echipa organizației partenere MEC în proiect - în afara organigramei organizației, în cadrul proiectului “Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, cod SMIS2014+: 122607 Ministerul Educației și Cercetării, vă rugăm să postați pe pagina web a instituției următoarele documente anexate la prezenta: 

anunț privind organizarea etapei a II-a de selecție (se adresează profesorilor consilieri școlari),

- anexele la anunț (cerere înscriere concurs, declarație de disponibilitate, formular consimțământ prelucrare date personale).

                Aceste documente, alături de alte informații referitoare la proiect, sunt disponibile și pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării https://www.edu.ro/, aici:https://www.edu.ro/informa%C8%9Bii-rezultate-referitoare-la-concursul-organizat-%C3%AEn-cadrul-proiectului-%E2%80%9Ecrearea-%C8%99i-0, dar și pe site-ul proiectului http://serviciicomunitare.ro/.

                Menționăm că, în perioada următoare, vor fi demarate procedurile legale în vederea identificării și selecției grupului țintă, constituit din specialiști (mediatori școlari și consilieri școlari) care vor face parte din echipa comunitară integrată.    

DESCARCA