Reluarea activității SEOSP

25 May, 2020

STIMAȚI PĂRINȚI,

Conform adresei Ministerului Educației și Cercetării nr.29662/19.05.2020, începând cu data de 25. 05. 2020 activitatea serviciul de evaluare și orientare școlară și profesională (SEOSP) va viza cu prioritate copiii/elevii care se înscriu în clasa pregătitoare în învățământul special, precum și pe cei pentru care se solicită certificate de orientare școlară în vederea schimbării nivelului școlar atât din învățământul de masă cât și din învățământul special.

Prelungirea valabilității certificatelor de orientare școlară se va realiza prin:

-  actualizarea on-line a dosarelor cu documente care atestă situația școlară a copilului și cu alte documente medicale dacă este cazul;

- realizarea raportului pe baza documentelor din dosar și a evaluării psihoeducaționale on-line;

- prelungirea valabilității certificatelor de orientare școlară și profesională pentru un nivel școlar și transmiterea acestora către COSP.

Emiterea de certificate noi pentru orientare școlară se va efectua prin:

- transmiterea de către părinte/reprezentant legal a dosarelor prin e-mail (seospbrasov@yahoo.com) /poștă (cu confirmare de primire – adresa str. Aurel Vlaicu nr. 26 Bis, în atenția CJRAE Brașov).

- depunerea dosarelor la sediul SEOSP cu programare prealabilă, cu respectarea distanțării sociale, mască, mănuși și a celorlalte reguli ce trebuie respectate în contextul actual se va face pentru copiii/elevii/tinerii care nu au beneficiat niciodată de certificate de orientare școlară. 

- dosarele elevilor din învățământul special, cu prioritate ale celor care finalizează un nivel de învățământ (preșcolar, primar sau gimnazial) vor fi aduse de către asistentul social al școlii sau de către un alt reprezentant, iar certificatele vor fi ridicate pe bază de semnătură tot de către asistentul social sau un alt reprezentant al școlii unde este orientat elevul.

Asigurarea de activități suport prin:

- consilierea  părinților beneficiarilor/ a reprezentanților legali ai acestora, personalului didactic și didactic auxiliar din unitățile de învățământ prin e-mail și la numărul de telefon             0368. 469.044/ luni-joi: 10-15,  vineri: nu se lucrează cu publicul

Reluarea activității în cadrul SEOSP și a ședințelor COSP în baza solicitărilor beneficiarilor pentru asigurarea serviciilor necesare evaluării și orientării școlare și profesionale al copiilor cu CES se va realiza cu respectarea distanțării sociale și a recomandărilor instituțiilor abilitate.