Legea_nr_544_2001_privind_liberul_acces_la_inf_de_interes_public

Model solicitare Legea 544/2001  Vizualizare

Buget pe titluri de cheltuieli 2023  Vizualizare

Execuție bugetară 31.12. 2022  Vizualizare

Strategia anuală achiziții publice 2023  Vizualizare

Program anual achiziții publice 2023  Vizualizare

Lista cuprinzând cadourile primite potrivit legii 251/2004 și destinația acestora  Vizualizare